cover-image
30 Jul 2021

iTOP Introductory - Hotel Bianca Resort & Spa

7h Serbian

iTOP je edukacija o pravilnoj oralnoj higijeni i pravoj motivaciji da se ove neophodne vještine koriste svakog dana. Korak po korak. Vještina za vještinom. Ukratko: individualno trenirana oralna njega omogućava dobro oralno zdravlje tokom cijelog života! To je najviši cilj iTOP-a.


iTOP Introductory je uvodni seminar i osnova za sve sledeće seminare.

Uvodni seminar istražuje nedostatke svakodnevne oralne njege i edukacije u oblasti prevencije. Učesnici uče kako poboljšati oralno zdravlje pomoću odgovarajućih tehnika i upotrebom odgovarajućih sredstava.

Cilj ovog nivoa je upoznavanje učesnika sa teorijom i filozofijom iTOP-a, sticanje znanja koje mogu uspješno primijeniti na sebi, svojoj porodici i pacijentima.

Training Details

Where

Montenegro

Hotel Bianca Resort , Kolašin

Recommended for

Dental professionals

Level: iTOP Introductory

Event Type: iTOP Course

Tickets

10

Contact

marija.prelevic[at]nall.me

067658307

Meet our Speakers

  • Nataša Martić
    Nataša Martić
    Spec. Dr. Stom.
    Spec. Dr. Stom. Nataša Martić is the Head of Department for Periodontology in the Health-Centar in Pančevo. She works in a private clinic as a Consultant in periodontology and oral medicine. International iTOP Lecturer since 2013.